Support

Gwarancja wsparcia i asysty technicznej - sprawdź najlepsze rozwiązania.

Bądźmy w kontakcie

Niezawodność

Innowacyjne projekty i najwyższa jakość oferowanych rozwiązań.

Sprawdź dziś!

Opłaty

  • Polska - przesyłki darmowe
  • Unia Europejska - według stawek UPS
  • Świat - do uzgodnienia

Rozumieć język i temat - tłumaczenia techniczne

tłumaczeniaW dzisiejszym świecie nikogo nie dziwią już coraz częstsze kontakty zagraniczne. Funkcjonują na rozmaitych płaszczyznach, od zupełnie prywatnych, poprzez mniej oficjalne, aż do ograniczających się wyłącznie do kontaktów zawodowych. O ile w prywatnej komunikacji ? wysyłanie maili, rozmowy ? najczęściej sami jesteśmy w stanie zrozumieć obcy język, o tyle bardziej oficjalne kontakty wymagają współpracy z profesjonalnym tłumaczem. Tylko wówczas można mieć gwarancje sensowności przetłumaczonego tekstu pod kątem merytorycznym. Jest to często kwestia najważniejsza, szczególnie, jeśli ma się do czynienia z tekstami w rodzaju dokumentacji urzędowej, podręczników, instrukcji, umów itp.

W ofertach, jakie przedstawiają tłumacze, można dzisiaj znaleźć rozmaite usługi. Nie ograniczają się one, tak, jak dawniej, jedynie do przekładów w trzech najpopularniejszych językach (angielskim, niemiecki, rosyjskim). Współcześnie, bez większych przeszkód można skorzystać z tłumaczeń w coraz bardziej egzotycznych językach, m.in. w holenderskim, greckim, szwedzkim, japońskim, koreańskim, chińskim. Ponadto, wyróżnia się rozmaite rodzaje tłumaczeń, np.:

  • stron WWW 
  • przysięgłe 
  • techniczne 
  • specjalistyczne 
  • artystyczne 
  • literackie 
  • publicystyczne 

Dość charakterystycznym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia techniczne. Ich specyfika polega na tym, że wymagają od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale również dużej wiedzy specjalistycznej. Są to bowiem przekłady tekstów w rodzaju podręczników, instrukcji, norm itp. W związku z tym, dotyczą konkretnej dziedziny, np.: budownictwa, logistyki, farmacji, informatyki, energetyki, chemii, geodezji i kartografii, górnictwa, motoryzacji, architektury. W zasadzie, tyle, ile jest specjalności, tylu powinno być tłumaczy. Powszechnie bowiem wiadomo, że ktoś, kto zna się na wszystkim, w rzeczywistości nie zna się na niczym. Natomiast w przypadku przekładów, które obejmują tłumaczenia techniczne niezwykle ważna jest precyzja oraz zgodność z rzeczywistością. Tłumacz musi wykazać się szeroką wiedzą teoretyczną, ale optymalna sytuacja to taka, w której posiada on również umiejętności praktyczne w danej dziedzinie. Wówczas, lepiej rozumie pewne mechanizmy działania, przez co dokładniej może je wytłumaczyć oraz przetłumaczyć. Z pewnością lepiej także posługuje się słownictwem specjalistycznym. Jeśli chodzi o tłumaczenie techniczne w obrębie, np. logistyki, słownictwo dotyczy magazynowania, systemów zarządzania czy transportu. Nie jest to jednak dziedzina zbyt skomplikowana i wymagająca specjalnej wiedzy od tłumacza. Takim przekładem śmiało może zająć się nie tylko logistyk, ale również informatyk. Natomiast, w przypadku budownictwa czy architektury sprawa staje się poważniejsza, ponieważ zagadnienia budowlane należą do powszechnie uważanych za trudne. Obejmują bowiem jednocześnie zagadnienia prawne i technologiczne. W związku z tym, przy takim tłumaczeniu technicznym powinni ze sobą współpracować inżynierowie i prawnicy. Farmacja natomiast i związane z nią przekłady wiążą się z odpowiedzialnością karną i moralną. Dlatego też, tak istotną sprawą jest, by tłumacz posiadał wykształcenie medyczne w jakimkolwiek zakresie (lekarz, farmaceuta). Podobnie trudnymi do przetłumaczenia są teksty z zakresu motoryzacji. Treść musi być bezwzględnie zgodna z założeniami producenta np. jakiegoś samochodu. Co się zaś tyczy zagadnień informatycznych, to tłumaczenia techniczne nie należą do najbardziej skomplikowanych, ponieważ wiele pojęć w tym zakresie wszędzie funkcjonuje w języku angielskim przez co są nieprzetłumaczalne na jakikolwiek inny język. Wówczas straciłyby swój sens.

Jak widać, wartość merytoryczna przetłumaczonego tekstu zależy przede wszystkim od kompetencji tłumacza-specjalisty, dlatego warto korzystać tylko z usług profesjonalistów zatrudnionych w szeregach doświadczonych biur. Istnieją jednak sytuacje, w których nie ma możliwości, by tłumaczenie wykonał inżynier. Są to z reguły dwie sytuacje. Istnieje bowiem bardzo niewielu tłumaczy, którzy są inżynierami i którzy jednocześnie posługują się innymi językami niż angielski czy niemiecki. W związku z tym, w przypadku, gdy źródło tłumaczenia napisane jest w języku innym niż niemiecki czy angielski, przekładu dokonuje tłumacz niespecjalnie orientujący się w danej branży. Następnie, specjalista dokonuje korekty pod kątem merytorycznym. Inna sytuacja dotyczy tłumaczenia na język obcy, jeśli nie jest to angielski bądź niemiecki. Wówczas proces tłumaczenia odbywa się w dwóch stopniach: najpierw inżynier tłumaczy tekst na język angielski. Jego treść pod kątem językowym może pozostawiać wiele do życzenia. Jednak, następnie przekłada się dany tekst z języka angielskiego na docelowy. Dzięki temu zostaje osiągnięta wysoka jakość teksu pod kątem i językowym, i merytorycznym.

praca tłumacza

W przypadku każdego tłumacza, bez względu na rodzaj przekładów, jakimi się zajmuje, bardzo ważna jest pasja z jaką podchodzi się do wykonywanej pracy. Praca tłumacza jest w tym względzie o tyle bardziej specyficzna, że tylko szczere zainteresowanie językiem, pozwala lepiej go zrozumieć. Jest to możliwe do osiągnięcia, jeśli człowiek interesuje się całą kulturą, w której dany język funkcjonuje. Wówczas lepiej rozumie pewne zwroty i wyrażenia.

Powyższy opis udowadnia, jak skomplikowanym procesem są tłumaczenia techniczne. Wymagają od tłumacza szerokiej wiedzy nie tylko translatorskiej, ale także specjalistycznej z zakresu konkretnej branży. Nierzadko nad przekładem współpracują ze sobą tłumacz i inżynier. Czasem gotowe tłumaczenie wymaga także korekty ze strony specjalisty. Wszystko to jednak ma na celu stworzenie tekstu na jak najwyższym poziomie zarówno językowym, jak i merytorycznym. W pracy tłumacza, wykonującego tłumaczenia techniczne bardzo ważne jest bowiem nie tylko rozumienie języka, ale przede wszystkim rozumienie danego tematu. W związku z tym, tak cenni są tłumacze, którzy posiadają w pewnym stopniu doświadczenie zawodowe w innej branży. Jak wszędzie, istotniejsza od teorii jest praktyka. Dzięki temu poziom tłumaczenia zdecydowanie wzrasta.

Decydując się na skorzystanie z usług, jakie świadczy tłumacz wykonujący tłumaczenia techniczne, warto sprawdzić nie tylko jego umiejętności językowe, ale również wiedzę specjalistyczną z zakresu konkretnej dziedziny. Tylko w przypadku, jeśli tłumacz posiada obie te zdolności, możliwe jest uzyskanie tłumaczenia na naprawdę najwyższym poziomie ? językowym i merytorycznym.